โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์

(Thana Driving School)

โทร.02-3184950,086-3429334,087-0335959

สำนักงานใหญ๋

มอเตอร์เวย์ ซอย 3

สาขาที่ 1

ซอยรามคำแหง 14

สาขาที่ 2

ซอยพัฒนาการ 21

slide

Address

โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์ เลขที่ 4 ซอยมอเตอร์เวย์ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 17250 โทร. 02-736-1889, 02-318-4950,086-342-9334,087-033-9393,087-033-5959