โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์

(Thana Driving School)

โทร.02-3184950,086-3429334,087-0335959

สำนักงานใหญ๋

มอเตอร์เวย์ ซอย 3

สาขาที่ 1

ซอยรามคำแหง 14

สาขาที่ 2

ซอยพัฒนาการ 21

กำหนดการสอบใบขับขี่รถยนต์ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559

กำหนดการสอบใบขั

กำหนดการสอบใบขับขี่รถยนต์ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559

กำหนดการสอบใบขับขี่รถยนต์ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559

กำหนดการสอบใบขับขี่รถยนต์ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ดังนี้


 • พฤษภาคม 2559
  1 พฤษภาคม 2559
  8 พฤษภาคม 2559
  15 พฤษภาคม 2559
  22 พฤษภาคม 2559
  29 พฤษภาคม 2559
 • มิถุนายน 2559
  5 มิถุนายน 2559
  12 มิถุนายน 2559
  19 มิถุนายน 2559
  26 มิถุนายน 2559
 • กรกฏาคม 2559
  3 กรกฏาคม 2559
  10 กรกฏาคม 2559
  17 กรกฏาคม 2559
  24 กรกฏาคม 2559
  31 กรกฏาคม 2559

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

related posts