ลูกศรตรงไป

ลูกศรเลี้ยวซ้าย

ลูกศรเลี้ยวขวา

ลูกศรเลี้ยวซ้าย

กับเลี้ยวขวา

ลูกศรตรงไป

หรือเลี้ยวซ้าย

ลูกศรตรงไป

หรือเลี้ยวขวา

 

 

    

เส้นแบ่ง

ช่องเดินรถปกติ

ลูกศรเลี้ยวกลับ