เราสอนให้ท่านขับรถด้วยความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
เน้นออกถนนใหญ่ที่มีการจราจรคับคั่ง เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ประสบการณ์
สถานการณ์จริงที่ท่านต้องพบเจอเมื่อขับรถ ไม่ว่าจะในพื้นที่รถยนต์
หนาแน่น
หรือพื้นที่แคบ สอนโดยครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

เราสอนขับรถแบบครบวงจร เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้กฎจราจรที่ถูกต้อง
และการสอบใบขับขี่ ทั้งรถใหม่ เก๋งหรือกระบะ ระบบเกียร์ธรรมดาและออโต้

 

 

 


 

 


สมัครเรียนแล้ว สามารถกำหนดเวลาเรียน

ได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ เวลา
08.00 – 20.00 นาฬิกา


ใช้หลักสูตรการสอนของกองทะเบียนโดยฝึกหัด
ขับตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจง่าย
และขับรถได้เร็วขึ้น


หลักฐานที่ท่านต้องเตรียมในการสอบใบขับขี่
รถยนต์ทั้ง ประเภทส่วนบุคคล และประเภทใบ
ขับขี่สากล